Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Αριστερή Έκφραση Ριζοσπαστική Ανεξάρτητη Συσπείρωση

Ε.Α.Α.Κ Ιατρικής

Ο φοιτητικός σύλλογος (Φ.Σ.) αποτελείται από το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών της σχολής και ρόλος του είναι να υπηρετεί και να προωθεί τα συμφέροντά τους. Αναγκαία είναι λοιπόν η ύπαρξη ενός ενεργού Φ.Σ που θα διεκδικεί και θα μάχεται για τα αιτήματά του, τόσο στον χώρο του πανεπιστημίου όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Ανώτατο όργανο για τη λήψη αποφάσεων του φοιτητικού συλλόγου είναι οι γενικές συνελεύσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές.

Εμείς, το σχήμα ΑΕΡΑΣ - ΕΑΑΚ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ είμαστε ένας κοινωνικός και πολιτικός χώρος που παρεμβαίνει στο σύλλογο με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση των διάφορων προβλημάτων του. Το σχήμα λειτουργεί ανεξάρτητα από κόμματα και οι προτάσεις του διαμορφώνονται απευθείας από τα μέλη του, αμεσοδημοκρατικά, χωρίς ιεραρχικές δομές, με αριστερό προσανατολισμό.

Η κατάσταση στην παιδεία και στα εργασιακά δικαιώματα είναι τα βασικά προβλήματα στην καθημερινότητα του φοιτητή ιατρικής. Η παιδεία ιδιωτικοποιήται, εντατικοποιήται και υποτάσσεται στις ανάγκες τις αγοράς, χάνοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα τα επαγγελματικά δικαιώματα στο χώρο της υγείας αμφισβητούνται.

Για τους παραπάνω λόγους επιδιώκουμε:

  • Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Δημόσια και Δωρεάν για όλους
  • Την Ενεργοποίση και Ευαισθητοποίηση του Φοιτητικού Συλλόγου
  • Παιδεία δημόσια δωρεάν για όλους
  • Γνώση και έρευνα με ανθρωπιστικά κριτήρια
  • Πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα
  • Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας



ΟΛΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ