Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Ανοιχτό πλαίσιο της πρωτοβουλίας αγώνα φοιτητών ενάντια στα προαπαιτούμενα

                                             ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΛΗΣ

Η πρωτοβουλία αγώνα φοιτητών αποτελεί κάλεσμα προς όλους τους φοιτητές και συστάθηκε για να συζητήσει και να οργανώσει αγωνιστικές δράσεις ενάντια στην εφαρμογή προαπαιτούμενων μαθημάτων στη σχολή μας.

Γιατί τα φέρνουν;
 Εντατικοποίηση σπουδών: το πανεπιστήμιο θα γίνει μια συνεχής τρίτη λυκείου. Οι φοιτητές δε θα έχουν την ευκαιρία για παράλληλη , αναγκαία για πολλούς, εργασία, ανάπτυξη ενδιαφερόντων ακόμα και να αρρωστήσουν… Κυρίως οι φοιτητές δεν θα μπορούν να συζητούν τα προβλήματά τους, να βρίσκουν λύσεις, να οργανώνονται και να κάνουν δράσεις μέσα απ’ τα συλλογικά τους όργανα.
 Διαγραφή φοιτητών: με τον συνδυασμό της εφαρμογής των προαπαιτούμενων και του «ν+2» του νόμου Διαμαντοπούλου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για μαζικές διαγραφές φοιτητών. Οι διαγραφές αυτές εξυπηρετούν τη μείωση του κόστους λειτουργίας των πανεπιστήμιων (ήδη έχουν προβλέψει κατακόρυφη μείωση του προϋπολογισμού για τα ανώτατα ιδρύματα ύψους 81,6 εκατομμύρια ευρώ), αλλά και την αύξηση του ανειδίκευτου δυναμικού χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα.
Γιατί όχι στα προαπαιτούμενα:
 Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να κάνει τον προγραμματισμό του και να εξετάζεται στο μάθημα οπότε θεώρει ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένος.
 Ο κάθε καθηγητής έχει οργανώσει το μάθημα του έτσι να μπορεί να κρίνει αν ο φοιτητής έχει την επάρκεια γνώσεων ανεξάρτητα από το τι είχε περάσει τα προηγούμενα εξάμηνα.
 Από την άλλη πλευρά ένας καθηγητής δεν έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ρυθμό σπουδών μας και τελικά αν και πότε θα πάρουμε πτυχίο.
 Η εφαρμογή των προαπαιτούμενων δε συμβάλει στη βελτίωση, καθώς όπου έχει εφαρμοστεί έχει οδηγήσει στην παράταση της μέσης διάρκειας σπουδών κατά 1 – 1,5 χρόνο με άμεση επίπτωση στους οικονομικά ασθενέστερους.
 Σε αντιδιαστολή υπάρχουν άλλοι τρόποι βελτίωσης, όπως πιο εξοπλισμένα εργαστήρια, επαρκή συγγράμματα για όλους και καθηγητές που κάνουν μάθημα.

Διεκδικούμε:
 Ανάκληση της απόφασης και μόνιμη κατάργηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων και των αλυσίδων για όλα τα έτη.
 Καμιά διαγραφή φοιτητή.
Σχέδιο δράσης:
 Άμεση σύσταση ανοιχτής συντονιστικής επιτροπής η οποία θα συνεδριάζει για οργάνωση των δράσεων.
 Ενημέρωση των φοιτητών και της τοπικής κοινωνίας με μαζικά μοιράσματα, συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο και τύπο.
 Κλιμάκωση του αγώνα με παραστάσεις διαμαρτυρίας, πορείες, εκδηλώσεις, αποκλεισμό των γραφείων των καθηγητών .
 Σε περίπτωση που η απόφαση για τα προαπαιτούμενα δεν αρθεί μέχρι την επόμενη Γενική Τμήματος κορυφώνουμε τον αγώνα μας με κατάληψη της σχολής τη Δευτέρα και Τρίτη 21-22/10 με μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Τμήματος στις 22/10.
 Νέα γενική συνέλευση του ΣΦΙΑ την Τέταρτη 23/10.

                                           
                                       ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ