Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΗΜΑ - 9.11.2013

Η ΑΕΡΑΣ-ΕΑΑΚ σχημα-τίζεται και σε καλεί σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: "Νέο Λύκειο και επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο" το Σάββατο 9.11 στη 13.00 στο Αναγνωστήριο! ( Καβύρη, έναντι πιάτσας ταξί)